Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania za pomocą środków telekomunikacji elektronicznej informacji handlowych i marketingowych, w tym do kontaktu w celach promocyjnych kolejnych wydarzeń organizowanych przez Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich jak komputer, tablet, smartfon oraz automatycznych systemów przesyłających informacje w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego przez Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) przez Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.