Spadek dostarczalności e-mail: powody

14 czerwca 2019
EmailLabs

Dostarczalność

Dlaczego dostarczalność Twoich maili zmalała?

Wśród wielu pomniejszych, możemy wyróżnić 3 główne powody związane ze spadkiem dostarczalności – niska czytalność e-maili, wysoka ilość zgłoszeń jako spam przez użytkowników oraz wielu nieaktywnych użytkowników poczty w bazach.

Niska czytalność e-mail

Główni providerzy pocztowi przyznają, że przypisują reputację nadawcy na podstawie wskaźnika czytalności e-mail. Duża liczba wiadomości usuniętych jeszcze przed otwarciem, skutkuje obniżeniem reputacji e-mail. Z kolei wysoki wskaźnik otwarć, pozwala na poprawę dostarczalności. Warto wspomnieć, że w 2015r. aż 26% kampanii mailowych wykazało niski wskaźnik czytalności.

Liczba oznaczeń jako spam

Drugim najważniejszym powodem niskiej dostarczalności była rosnąca liczba oznaczeń jako spam (21% kampanii e-mail w 2015r. borykało się ze zbyt dużą ilością oznaczeń spam). Providerzy pocztowi odnotowują każdy tego typu incydent i jeśli liczba przekroczy pewien próg procentowy, to wszystkie wiadomości danego adresata będą klasyfikowane jako spam.

Liczba aktywnych użytkowników

Providerzy pocztowi zwracają również uwagę na wskaźniki zaangażowania adresatów e-mail (19% kampanii e-mail w 2015r. napotkało ten problem). Pisząc o zaangażowaniu, mamy na myśli aktywność użytkowników – jak często logują się do poczty i co robią po zalogowaniu. Duży odsetek adresów, które wyglądają na opuszczone (użytkownicy rzadko się logują, prawie nie korzystają z poczty) ma niestety negatywny wpływ na dostarczalność e-mail.

Jak mogę uniknąć problemów z dostarczalnością maili?

Aby uniknąć problemów z dostarczalnością, przede wszystkim powinieneś zadbać o jakość komunikatów i bazy odbiorców.

Jakość komunikatów

Po każdej wysyłce analizuj wskaźnik otwarć i kliknięć. Jeśli zauważysz, że wskaźniki są niskie, pracuj nad zmianą strategii komunikacji, lub zastanów się, czy nie wysyłasz wiadomości zbyt często.

Higiena baz danych

Powinieneś również analizować poziom zaangażowania swoich odbiorców. Jeśli widzisz, że część z nich nie otwiera i nie klika Twoich wiadomości już od kilku tygodniu lub miesięcy – pożegnaj ich. Jak wyraźnie widać z Raportu Dostarczalności 2015 – budowanie bazy pod kątem liczności, a nie jakości – nie przynosi dobrych rezultatów. W 2015r. usuwanie nieistniejących adresów (hardbounce) było niewystarczające, najbardziej istotnym czynnikiem było zaangażowanie odbiorców.

Zadbaj o dedykowany IP

Nawet jeśli przestrzegasz wszystkich zasad skutecznego e-mailingu, korzystając ze współdzielonego adresu IP, nie masz pewności z kim dzielisz reputację. Zadbaj o dedykowany adres IP, tak by samodzielnie budować dobrą reputację i wysoką dostarczalność e-mail. Nie pozostawiaj tak istotnej kwestii w rękach innych nadawców.

Podsumowanie

Do najważniejszych zmian związanych z dostarczalnością e-mail w 2015r. możemy zaliczyć rosnącą wagę zaangażowania klientów. Otwieralność, klikalność, liczba oznaczeń spam lub wiadomości usuniętych, mają dziś większe znaczenie niż dotychczas. Jeśli chcesz by Twoje wiadomości docierały do adresatów – zadbaj o ciekawe komunikaty i wysoką jakość bazy danych.

Pozdrawiamy,

Zespół EmailLabs