E-mail API: Statystyki LIVE w panelu analitycznym EmailLabs

16 maja 2019
Katarzyna Garbaciak

Z przyjemnością zawiadamiamy, że wdrożyliśmy produkcyjnie statystyki LIVE. Oznacza to, że Klienci wysyłający e-maile po API zobaczą informację o nowych e-mailach wraz z otwarciami i kliknięciami w trybie rzeczywistym. W praktyce, maksymalnie po kilkunastu sekundach od otwarcia i kliknięcia, nasz system przekazuje informacje do panelu analitycznego EmailLabs. Usprawnienie jest dostępne dla wszystkich Klientów, działających w oparciu o wszystkie pakiety. 

Ponieważ zdecydowana większość naszych Klientów wysyła po API, zdecydowaliśmy się na rozwiązanie, które pozwoli w trybie rzeczywistym śledzić statystyki otwarć i kliknięć. Jest to spory krok naprzód, zwłaszcza, że większość rozwiązań konkurencyjnych prezentuje te dane z kilkuminutowym opóźnieniem.

Zapraszamy do testowania.