Raport Bezpieczeństwa E-mail 2020

10 stycznia 2020
zespół EmailLabs

raport_bezpieczenstwa

Zespół EmailLabs opracował unikalny na skalę polską materiał, który sprawdza poziom bezpieczeństwa komunikacji e-mail wśród najpopularniejszych domen w Polsce. Pod lupę wzięliśmy branże eCommerce, fintech, systemy rezerwacyjne i firmy kurierskie.

Raport zawiera szczegółowe badanie stosowanych zabezpieczeń – SPF, DKIM, DMARC, S/MIME – które uzupełniliśmy o analizę największych ataków phishingowych ostatnich lat, a także o cenne wskazówki dotyczące prowadzenia bezpiecznej komunikacji zgodnej z globalnymi trendami i zaleceniami providerów pocztowych.

Cel Raportu

Celem raportu jest nie tylko przedstawienie stanu bezpieczeństwa komunikacji e-mail wśród przodujących firm, ale przede wszystkim poprawa powszechnie stosowanych praktyk i nakreślenie właściwych standardów. Konkretniej, podniesienie świadomości na temat tego, czym to bezpieczeństwo jest oraz co każdy w obszarze swojego biznesu może zmienić, aby jego komunikacja z finalnym użytkownikiem była skuteczniejsza i niezagrożona.

Obszary poruszone w materiale to m.in:

    • skala ataków phishingowych w ostatnich latach,
    • trendy nt. zabezpieczeń e-mail
    • konkretne sposoby na zabezpieczenie wysyłek.

 

Treści okraszone zostały wypowiedziami ekspertów branżowych. Wnioski z badania mają za zadanie wskazać firmom, co jeszcze jest do zrobienia w kwestii zabezpieczania komunikacji oraz jakie kroki powinni podjąć.

Kto wziął udział w badaniu?

Od wielu lat dokładamy starań, aby dzielić się wiedzą z przedsiębiorcami, szefami działów IT i e-commerce managerami w zakresie wysyłki e-maili transakcyjnych i marketingowych w sposób zgodny z najlepszymi praktykami. W tym celu organizujemy liczne szkolenia, webinary oraz tworzymy inicjatywy mające na celu poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa poczty.

Tym razem przebadaliśmy ponad 7 tysięcy najpopularniejszych stron www w Polsce – zbiorczo i w podziale na
branże:

  • eCommerce,
  • fintech,
  • systemy rezerwacyjne
  • firmy kurierskie.

Dlaczego akurat wybraliśmy te 4 obszary? Gdyby przyjrzeć się skrzynce pocztowej przeciętnego Kowalskiego okazuje się, że e-maile z tych właśnie sektorów stanowią zdecydowaną większość wszystkich odbieranych wiadomości. Zależało nam na pokazaniu realnej sytuacji na rynku.

Pobierz raport